Členské příspěvky 2019

Pro skupiny, které trénují 1x týdně:

3000 Kč – kalendářní rok (leden – prosinec)

při rozdělení platby:

1800,-Kč – leden až červen
1200,-Kč (1 měs. = 300,-) – září až prosinec

Skupiny trénující 2x a vícekrát týdně:

3500,-Kč – kalendářní rok (leden – prosinec)
3000,-Kč platba do konce února

při rozdělení platby:

2 x 1750,-Kč – na pololetí

1 měs. = 350,Kč – noví členové od září

Platby:

hotově u trenéra

na účet oddílu 1034384/0300

(do poznámky pro příjemnce vždy uvést jméno atleta a jméno trenéra.!!!)

Sourozenci – sleva 250,-Kč za každého sourozence při platbě na celý rok