Členské příspěvky 2018

 

Pro skupiny, které trénuji 1x týdně:

3000 Kč - kalendářní rok (leden - prosinec)

při rozdělení platby:

1800,-Kč - leden až červen
1200,-Kč (1 měs. = 300,-) - září až prosinec

Skupiny trénující 2x a vícekrát týdně:

3500,-Kč - kalendářní rok (leden - prosinec)
3000,-Kč - platba do konce února

při rozdělení platby:

2 x 1750,-Kč - na pololetí

1 měs. = 350,Kč - noví členové od září

Platby:

hotově u trenéra

na účet oddílu 1034384/0300

(do poznámky pro příjemnce vždy uvést jméno atleta a roč. nar.!!!)

 

Sourozenci – sleva 250,-Kč za každého sourozence při platbě na celý rok