Členské příspěvky 2018

    Sourozenci – sleva 250,-Kč za každého sourozence při platbě na celý rok