Krajský přebor družstev mužů – Děčín

Družstvo můžu obsadilo na krajském přeboru 4. místo.

Foto: Rudolf Hoffmann,

Kompletní výsledky