Děkujeme za podporu sportu MŠMT

Náš oddíl obdržel dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na základě Rozhodnutí č. 502017_8_0368 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017, v rámci Programu VIII. – Organizace sportu ve sportovních klubech. Tato dotace je určena na podporu našeho oddílu při zabezpečení pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.