Pravidla krosového poháru PROVOD pro rok 2018

Pravidla-U.K.P_PROVOD_2018

Ústecký krosový pohár 2018                       

 

 

Jedná se o běžecké závody v blízkém okolí Ústí nad Labem: Pohár zahrnuje jak závody s delší či kratší tradicí, tak i běhy zcela nové. Účastníci se tak dostanou také do míst, která ani mnozí Ústečané neznají… A dá se očekávat, že i příště budeme hledat a nacházet opět nové trasy. (Bohužel ale stále platí: Někde snad nenápadná, v posledních letech – a už i desetiletích – však permanentní „privatizace krajiny“ naši svobodu volně se rozběhnout omezuje stále víc…)

Součástí tohoto Poháru jsou v letošním roce i 2 závody jiných pořadatelů.

Před startem v závodech Poháru je každý účastník/účastnice povinen připevnit si na přední část těla startovní číslo. Není povoleno startovní čísla jakkoli upravovat (přehýbat, zakrývat logo sponzora…). Startovní čísla jsou vratná; po doběhu je vracejte pořadateli! (Ve výjimečných případech bude možno číslo si ponechat – po předchozí dohodě s pořadatelem.) V případě závodů jiných pořadatelů mohou být čísla popřípadě i k jednorázovému použití; s tímto by byli běžci seznámeni.

Při nerespektování uvedených pravidel může být daný běžec diskvalifikován.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku, vzniklé v souvislosti s účastí na závodech.

Systém bodování: Boduje prvních 40 běžců a prvních 40 běžkyň (muži a ženy zvlášť); veteráni si získané body přenášejí do svých kategorií.

Do závěrečného hodnocení se počítá 7 nejlépe obodovaných běhů, z celkového počtu 10 závodů.

 

  1. místo …70 bodů         11. …. 40 bodů                  21. …. 20 bodů
  2. ………. 67                   12. …. 38                           22. …. 19
  3. ………. 64                    13. …. 36                           23. …. 18
  4. ………. 61                    14. …. 34                           – a každý další vždy o 1 bod méně, tj.
  5. ………. 58                    15. …. 32                           39. …..  2 body
  6. ………. 55                     16. …. 30                           40. …..  1 bod
  7. ………. 52                    17. …. 28
  8. ………. 49                     18. …. 26
  9. ………. 46                    19. …. 24
  10. …….…43                    20. …. 22

 

Kategorie: – muži do 39 let,  – muži 40 – 49 let,  – muži od 50 let;  – ženy do 39 let, – ženy od 40 let. Kategorie v jednotlivých závodech mohou být vymezeny odlišně.

Startovné (nemusí se týkat závodů jiných pořadatelů): 50 Kč.

Vyhlášení vítězů Poháru proběhne krátce po vyhlášení vítězů posledního závodu (Hrbovické desítky), 16. 12. 2018.

Ceny bude možno vyzvednout si pak ještě i na základě individuální domluvy, nejpozději však při prvním závodě Poháru v roce 2019.

Ceny: V jednotlivých závodech – minimálně pro první 3 v kategoriích, v Běhu pro Střížák též prémie za traťové rekordy a tombola. (Nebude-li moci oceňovaný běžec po závodě vyčkat na vyhlášení vítězů, cena mu může být předána prostřednictvím jím pověřené osoby: A to za podmínky, že oceňovaný sdělí pořadateli, koho předáním ceny pověřuje.) Žádáme ty účastníky závodů, kteří nehodlají čekat na vyhlášení vítězů, aby běželi dostatečně pomalu!

Za konečné pořadí v Poháru – prvních 5 mužů/žen absolutního pořadí; dále též první 3 ve veteránských kategoriích. (Ceny budou tentokrát věcné, včetně dárkových poukázek – např. na sportovní zboží.)

Drobnými věcnými cenami mohou být odměněni i další účastníci (běžci s nejnižším počtem absencí).

Každý účastník závodu výše uvedená pravidla Ústeckého krosového poháru PROVOD přijímá (vyslovuje s nimi souhlas) svým přihlášením do závodu.

 

Pořadatelé – Vladimír Růžička a Jaroslav Sova (USK PROVOD Ústí n. Labem),

ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ústí n. Labem

 

Děkujeme za sponzorskou podporu atletickému klubu USK PROVOD Ústí n. Labem

i za mediální podporu webu www.primabehy.cz

 

Dotazy, připomínky adresujte na vlruzicka@centrum.cz , tel. 605 138 376 ; jsul@seznam.cz