UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU VE VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2018